Kota Islam

Sejarah dan Perkembangan Islam di Kota-Kota Dunia | Sejarah Kerajaan Islam | Sejarah Tokoh-tokoh Penyebar Islam | Sejarah Para Nabi dan Rasul | Sejarah Para Walisongo

Monday, October 31, 2016

10 Sahabat Rasul Yang Dijamin Masuk Surga

10 Sahabat Nabi Muhammad  yang dijamin masuk surga. Seperti halnya manusia biasa, Rasulullah SAW juga memiliki beberapa sahabat yang setia menemaninya ketika menyebarkan agama islam. Dan bahkan sangat membela nabi dan menjaga keselamatan beliau. Karena ketaatannya mengikuti ajaran Nabi, sahabat-sahabat tersebut dijanjikan surga oleh Allah SWT, yang tertulis dalam firman-Nya seperti dibawah ini:

“Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang petama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dengan mereka dan mereka ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.” (Qs At-Taubah : 100)

10 Sahabat Rasul Yang Dijamin Masuk Surga

10 Sahabat Rasul Yang Dijamin Masuk Surga


1. Abu Bakar Siddiq ra.

Abu Bakar merupakan khalifah pertama sesudah wafatnya Rasulullah Saw dan juga merupakan laki-laki pertama yang masuk Islam. Banyak catatan sejarah yang menjelaskan tentang pengorbanan dan keberanian beliau dan bahkan juga didalam Quran (Surah At-Taubah ayat ke-40). Abu Bakar Siddiq wafat dalam umur 63 tahun dan dari beliau diriwayatkan 142 hadits. Selengkapnya sejarahsingkat Abu Bakar Siddiq ra.

2. Umar Bin Khatab ra.

Umar Bin Khatab juga sangat setia pada Nabi, beliau juga merupakan khalifah ke-dua sesudah Abu Bakar. Beliau termasuk salah seorang yang sangat dikasihi oleh Nabi Muhammad Saw semasa hidupnya. Dahulu sebelum masuk islam, Umar merupakan musuh yang paling ditakuti kaum muslimin. Dan setelah masuk islam beliau menjadi salah satu benteng Islam yang mampu menyurutkan perlawanan kaum Quraish terhadap diri Nabi dan sahabat. Selengkapnya sejarahsingkat Umar bin Khattab ra.

3. Usman Bin Affan ra.

Masih dari kalangan khalifa, Khalifah ketiga adalah Usman bin Affan yang juga dijamin masuk surga. Pada pemerintahannyalah seluruh tulisan-tulisan wahyu yang pernah dicatat oleh sahabat semasa Rasul hidup dikumpulkan, kemudian disusun menurut susunan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Saw sehingga menjadi sebuah kitab (suci). Beliau wafat pada umur 82 tahun tetapi ada juga yang meriwayatkan 88 tahun dan dimakamkan di Baqi’.

4. Ali Bin Abi Thalib ra.

Ali merupakan penerus khalifa dan menjadi khalifah keempat, beliau terkenal dengan siasat perang dan ilmu pengetahuan yang tinggi. Beliau juga terkenal keberaniannya didalam peperangan dan telah mengikuti Rasulullah sejak kecil dan hidup bersama Beliau sampai Rasul diangkat menjadi Nabi hingga wafatnya. Ali Bin Abi Thalib wafat pada umur 64 tahun dan dikuburkan di Koufah, Irak sekarang. Selengkapnya Sejarah Ali Bin Abi Thalib

5. Thalhah Bin Abdullah ra.

Sahabat Nabi yang juga dijamin masuk surga namun bukan khalifa adalah Thalhah Bin Abdullah ra. Beliau masuk Islam melalui Abu Bakar Siddiq ra. Sepak terjangnya selalu aktif disetiap peperangan selain Perang Badar. Didalam perang Uhud, beliaulah yang mempertahankan Rasulullah Saw sehingga terhindar dari mata pedang musuh, sehingga putus jari-jari beliau. Beliau wafat dalam Perang Jamal pada masa pemerintahan Ali Bin Abi Thalib dalam usia 64 tahun, dan dimakamkan di Basrah. Selengkapnya Sejarah Thalhah Bin Abdullah ra.

6. Zubair Bin Awaam

Zubair masuk Islam juga karena Abu Bakar Siddiq ra. Beliau juga memiliki sepak terjang yang kuat dalam membela dan menyebarkan agama islam. Ia ikut berhijrah sebanyak dua kali ke Habasyah dan mengikuti semua peperangan. Beliau pun gugur dalam perang Jamal pada umur 64 tahun dan dikuburkan di Basrah. Selengkapnya Sejarah Zubari Bin Awaam

7. Sa’ad bin Abi Waqqas

Sahabat yang satu ini telah mengikuti Islam sejak umur 17 tahun dan turut serta di seluruh peperangan. Beliau pernah ditawan musuh lalu ditebus oleh Rasulullah dengan ke-2 ibu bapaknya sendiri sewaktu perang Uhud. Beliau wafat pada usia 70 tetapi ada juga yang meriwayatkan 82 tahun dan dimakamkan di Baqi’.

8. Sa’id Bin Zaid

Sa’id sudah memeluk agama Islam sejak kecil. Beliau juga banyak mengikuti peperangan kecuali Perang Badar. Beliau bersama Thalhah Bin Abdullah pernah diperintahkan oleh rasul untuk memata-matai gerakan musuh (Quraish). Wafat pada usia 70 tahun dan dimakamkan di Baqi’.

9. Abdurrahman Bin Auf

Beliau masuk Islam sejak kecil melalui Abu Bakar Siddiq. Memiliki andil yang besar dalam mengikuti semua peperangan bersama Rasul. Pernah ikut berhijrah ke Habasyah sebanyak 2 kali. Wafat di umur 72 tahun namun ada riwayat yang mengatakan 75 tahun. Beliau dimakamkan di baqi’.

10. Abu Ubaidillah Bin Jarrah

Abu Ubaidillah memeluk agama Islam bersama Usman bin Math’uun. Pernah ikut berhijrah ke Habasyah pada periode kedua dan mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah Saw. Wafat pada tahun 18 H di urdun (Syam) bukan karena peperangan tetapi karena penyakit pes, dan dimakamkan di Urdun.

Itulah daftar 10 Sahabat Nabi Muhammad SAW yang di jamin masuk surga. Semoga bermanfaat.

Sumber referensi:
http://www.dakwatuna.com/2006/12/22/20/sepuluh-sahabat-yang-dijamin-masuk-surga

Temukan informasi sejarah perkembangan islam, sejarah tokoh-tokoh islam, dan beberapa peninggalan sejarah islam di Kota Islam

Tinggalkan Komentar Anda

Back To Top